הפיצה של שחר

פיצה במשלוח, בתיאום שעתיים מראש
פיצה במשלוח, בתיאום שעתיים מראש