הפלנצ'ה 45

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח וייס שמואל -052-7664541 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%94-45/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח וייס שמואל -052-7664541 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%94-45/