הפקק קפה

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הקר צבי -052-8937383 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%a7-%d7%a7%d7%a4%d7%94/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הקר צבי -052-8937383 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%a7-%d7%a7%d7%a4%d7%94/