הפרי בגני

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בלומנטל יהודה -053-4324406 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%99/
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בלומנטל יהודה -053-4324406 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%99/