הקצביה של מאיר

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מאנה חיים רונן - 050-4103028
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מאנה חיים רונן - 050-4103028