הקצב הירוק

טבעוני כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן חיים -052-7644901 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7/
טבעוני כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן חיים -052-7644901 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7/