הרודס

בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הלפרין דב -054-5206887 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%93%d7%a1/
בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הלפרין דב -054-5206887 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%93%d7%a1/