השוקה

טבעוני כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סעד הראל -050-2289279 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94/
טבעוני כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סעד הראל -050-2289279 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94/