וויט וילה

בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חרזי יונתן – 050-2982948 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98-%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%94/
בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חרזי יונתן – 050-2982948 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98-%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%94/