ווק אווי סניף יגאל אלון

מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עמרם נתן -054-8441344 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עמרם נתן -054-8441344 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/