וי.אס.אר טכנולוגיות בע"מ

וי.אס.אר טכנולוגיות בע"מ. אחוז הנחה: 20%. כי כמה שניות בודדות מצילות חיים! גלאי הרשום כפטנט עולמי רגיש לגלי האורך ומתריע בחיווי קולי וחזותי מיד בעת הופעתם בקרבת הגלאי. מרווח הזמנים בין הופעת גלי האורך וגלי הרוחב מקנה אפשרות להתגוננות מתאימה כגון: הימלטות מהמבנה, הסתתרות במקום מתאים וכו'. מרווח זמ... Read More
וי.אס.אר טכנולוגיות בע"מ. אחוז הנחה: 20%. כי כמה שניות בודדות מצילות חיים! גלאי הרשום כפטנט עולמי רגיש לגלי האורך ומתריע בחיווי קולי וחזותי מיד בעת הופעתם בקרבת הגלאי. מרווח הזמנים בין הופעת גלי האורך וגלי הרוחב מקנה אפשרות להתגוננות מתאימה כגון: הימלטות מהמבנה, הסתתרות במקום מתאים וכו'. מרווח זמנים זה יכול לנוע בין 20 - 60 שניות כתלות במרחק ממוקד הרעש ומעומקו מתחת לפני הקרקע.