ושבעת וברכת

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אדוט מאיר – 050-9095555 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אדוט מאיר – 050-9095555 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa/