זאב טיומקין 1 כניסה לבניין לא נגישה ולא נגישה למעלית