זלאיט פנינה

חנות דגים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס פנחס – 054-5227770 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%96%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%98-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%94/
חנות דגים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס פנחס – 054-5227770 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%96%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%98-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%94/