ז'שוב- בית הקברות היהודי

נקנתה האדמה 1849 מצבה ראשונה 1851 נותרו 754 מצבות, כולל 3 אוהלים קבר אחרון דצמבר 44.
נקנתה האדמה 1849 מצבה ראשונה 1851 נותרו 754 מצבות, כולל 3 אוהלים קבר אחרון דצמבר 44.