חאן ראס השיטה

אתר קמפינג אשר נמצא בערבה התיכונה המאפשר מגוון סוגי לינה
אתר קמפינג אשר נמצא בערבה התיכונה המאפשר מגוון סוגי לינה