חברת ׳אווירון׳

שימש מרכז שירותי האוויר של ההגנה, צבא המדינה שבדרך, טרם הקמת חיל האוויר הישראלי. רחוב אחד העם 70
שימש מרכז שירותי האוויר של ההגנה, צבא המדינה שבדרך, טרם הקמת חיל האוויר הישראלי. רחוב אחד העם 70