חבשוש אריזת מזון

חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בלגזל רועי – 052-6761205 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%aa-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f/
חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בלגזל רועי – 052-6761205 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%aa-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f/