חדר בריחה

ניתן להכנס עם כסא גלגלים להול הכניסה אך המסלול אינו מתאים לכיסאות גלגלים. יש מתחם שמונגש לכסאות גלגלים בגיבורים 24 נתניה, חדר גיבורים.
ניתן להכנס עם כסא גלגלים להול הכניסה אך המסלול אינו מתאים לכיסאות גלגלים. יש מתחם שמונגש לכסאות גלגלים בגיבורים 24 נתניה, חדר גיבורים.