חדר מורים השיטה

הכניסה לחדר המורים נגישה וניתן לתמרן בתוך חדר המורים בקלות.
הכניסה לחדר המורים נגישה וניתן לתמרן בתוך חדר המורים בקלות.