חוות אלה - צדק

כפר חקלאי תרבותי להכרות עם המורשת של העדה האתיופית
כפר חקלאי תרבותי להכרות עם המורשת של העדה האתיופית