חומוס אליהו סניף בית אשל

חומוסיה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גל רועי – 052-7146126 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%9c/
חומוסיה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גל רועי – 052-7146126 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%9c/