חומוס גרציה ולאה

חומוסיה כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%94/
חומוסיה כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%94/