חומוס הבוטקה סניף הברזל

חומוסיה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זילברברג זאב – 054-8415340 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%98%d7%a7%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%9c/
חומוסיה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זילברברג זאב – 054-8415340 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%98%d7%a7%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%9c/