חומוס נרי

חומוסיה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ברלינר משה – 053-3155500 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%a0%d7%a8%d7%99/
חומוסיה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ברלינר משה – 053-3155500 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a1-%d7%a0%d7%a8%d7%99/