חומת אבנים

קיר סלאב (שיפוע חיובי)
קיר סלאב (שיפוע חיובי)