חורשת בני אפריים

גינה עירונית עם 12 מתקנים, מתוכם 2 נגיש/ים
גינה עירונית עם 12 מתקנים, מתוכם 2 נגיש/ים