חורשת קם

גינה עירונית עם 7 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים
גינה עירונית עם 7 מתקנים, מתוכם 1 נגיש/ים