חור בהשכלה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מנצור הרצל – 050-5563421 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מנצור הרצל – 050-5563421 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94/