חמי טבריה

הנחה בחמי טבריה לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר כניסה+ טיפול או שובר כניסה+ טיפול וארוחה קלה או שובר כניסה+ארוחת צהריים
הנחה בחמי טבריה לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר כניסה+ טיפול או שובר כניסה+ טיפול וארוחה קלה או שובר כניסה+ארוחת צהריים