חנהלה שוקולדים

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלוזמן ישראל – 054-8448519 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלוזמן ישראל – 054-8448519 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/