חניון בית נ.י.פ

חניון במבנה ששטחו 20047 מ"ר ל-544 כלי רכב.(מהם 11 לנכים ). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במבנה ששטחו 20047 מ"ר ל-544 כלי רכב.(מהם 11 לנכים ). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו