חניון הנביאים

מכבדים מפתח דיסקונט. נלקח מ: https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit-cards/discount-key/parking. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d/
מכבדים מפתח דיסקונט. נלקח מ: https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit-cards/discount-key/parking. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d/