חניון מחסה לציבור רחוב ארלוזורוב מגדלי שקל

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי שקל
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי שקל