חניון מחסה לציבור רחוב בזל אחוזת החוף בזל

כשיר לשימוש, חניון מחסה אחוזת החוף בזל
כשיר לשימוש, חניון מחסה אחוזת החוף בזל