חניון מחסה לציבור רחוב בקר אהרון ג'י תל ברוך

כשיר לשימוש, חניון מחסה ג'י תל ברוך
כשיר לשימוש, חניון מחסה ג'י תל ברוך