חניון מחסה לציבור רחוב ברקובץ גולדה

כשיר לשימוש, חניון מחסה גולדה
כשיר לשימוש, חניון מחסה גולדה