חניון מחסה לציבור רחוב גו'רג' וויז סמולרס

כשיר לשימוש, חניון מחסה סמולרס
כשיר לשימוש, חניון מחסה סמולרס