חניון מחסה לציבור רחוב הברזל מגדלי אור

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי אור
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי אור