חניון מחסה לציבור רחוב החשמל גינת השרון

כשיר לשימוש, חניון מחסה גינת השרון
כשיר לשימוש, חניון מחסה גינת השרון