חניון מחסה לציבור רחוב הרכבת מגדל רובינשטיין

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדל רובינשטיין
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדל רובינשטיין