חניון מחסה לציבור רחוב השלושה מגה -חניון אשדר 2000

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגה -חניון אשדר 2000
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגה -חניון אשדר 2000