חניון מחסה לציבור רחוב ולנברג בית מקאן אריקסון

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית מקאן אריקסון
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית מקאן אריקסון