חניון מחסה לציבור רחוב טולוז נאות התיכון

כשיר לשימוש, חניון מחסה נאות התיכון
כשיר לשימוש, חניון מחסה נאות התיכון