חניון מחסה לציבור רחוב יגאל אלון אשדר

כשיר לשימוש, חניון מחסה אשדר
כשיר לשימוש, חניון מחסה אשדר