חניון מחסה לציבור רחוב יגאל אלון בית אמפא TLV

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית אמפא TLV
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית אמפא TLV