חניון מחסה לציבור רחוב יגאל אלון יגאל אלון

כשיר לשימוש, חניון מחסה יגאל אלון
כשיר לשימוש, חניון מחסה יגאל אלון