חניון מחסה לציבור רחוב יגאל אלון מגדלי טויוטה

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי טויוטה
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי טויוטה