חניון מחסה לציבור רחוב יהודה הלוי בית לין

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית לין
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית לין