חניון מחסה לציבור רחוב לוריא הכיכר

כשיר לשימוש, חניון מחסה הכיכר
כשיר לשימוש, חניון מחסה הכיכר